Poängräkning:
Inom 3 Gun Nation används en kvadratisk papptavla som har ett yttermått på 457x457mm på denna finner man en inre 203mm cirkel samt en yttre på 432mm. Det finns ingen uppdelning med Major & Minor, på tavlorna räknas ej heller de olika träffarnas värde, det enda man kontrollerar är att varje tavla har minst en träff i den inre cirkeln eller två inom den yttre. Har tavlan endast en träff i den yttre cirkeln bestraffas man med tidstillägg (Single non zero) med +2,5s Saknas träff helt på tavlan (Miss on Target) bestraffas man olika beroende på avståndet till tavlan. På avstånd mindre än 40 yards +2,5s, mer än 40 yards +5s och på avstånd över 100 yards + 10s. Om man glömmer att beskjuta en tavla får man även +2,5s för (Failure to engage). Träff på No-Shoot bestraffas med +5s och här är en stor skillnad mot IPSCs regler, alla synbara träffar ger poäng/tidstillägg, exempel, ni träffar en N/S full diameter eller ej och kulan träffar även en skjutbar tavla bakom, då ges båda tavlorna poäng/tidstillägg. Procedur fel ger också tidstillägg på mellan +5-10s beroende på situation. Kortast tid (inkl ev. Tidstilägg) vinner stationen och erhåller 100p Tänktvärt! En duva räknas som träffad även om endast ett hagel har penetrerat den.

 

Det finns flera olika vapendivisoner inom 3 GN men vi använder oss endast av 2. Practical divisonen: Hagelgevär med tubmagasin utan optiska riktmedel, snabbladdarsystem, portade pipor eller compar. Hagelgeväret får vid start vara laddat med maximalt 9 ptr, vilket kontrolleras av RO vid laddning Gevär med endast 1 optiskt riktmedel är tillåtna här, comp är godkänt dock ej benstöd. Pistol med max 140mm magasin och utan optiska riktmedel eller comp ingår i denna klass Unlimited divisionen: Hagelgevär Magasinladdade hagelgevär compar och optiska riktmedel är godkända här. Gevär med max 2 optiskta riktmedel är tillåtna här, comp är godkänt samt benstöd.
Pistol med max 170mm magasin optiska riktmedel och comp är godkänt i denna klass.

Stationer:
Stationerna skall vara utformade så att minst 2 vapen används det skall framgå vilka vapen som används på stationen samt vilka mål som är skjutbara med vilka vapen. På en station med ex. pistol & hagelgevär och där målen är skjutbara med båda vapen brukar man skriva att minst ett mål skall skjutas med det andra vapnet för att undvika Procedurfel.

Överge vapen:
På en station startar man oftast med pistolen laddad i hölster, och med de andra vapnen antingen liggande på avsedda bord eller hållandes i händerna. Två positioner föreskrivs då, LOW READY kolv mot axeln mynning nedåt, eller PORT ARMS kolv i linje med midjan/bältet mynning pekande framåt. När man har skjutit klart med exempelvis sitt gevär skall detta säkras alternativt tömmas helt innan det överges i för ändamålet avsedda tunnor, om det efteravslutad skjutning visar sig att ett övergivet vapen är osäkrat diskas skytten från tävlingen pga osäker vapenhantering. För mer information kan ni ladda ner regelboken här:

http://3gunnation.com/Portals/0/rules/3GN%20MASTER%2001%20REGIONAL%20Series%20Rules%20June%202016%20v10r7%20Master.docx.pdf