Den 19 mars 1941 fick pistolskyttarna i Torups skytteförening sin egna sektion. Initiativtagare var apotekaren Einar Lindström.

Klubbens, eller om man vill sektionens första styrelse bestod av ordf. och sekreterare Einar Lindström, v ordf. Fritz Lund, kassör Sven Christiansson.

Övriga styrelsemedlemmar polisman Ljunggren och Hemvärns områdeschef Fogelberg. Som styrelsesuppleant fanns veterinär Konradsson.

Vid starten fanns 18 medlemmar och tre av dessa var kvinnor, nämligen Elsa Medberg (syster Elsa), Elisabeth Lindström och Alfhild Nilsson.
Årsavgiften fastställdes till 3 kronor, och ammunitionspriset var 1941 5,5 öre/patron.

Klubbens första mästare var W Karlsson i precisionsskytte som segrade på 136 poäng. I Fältskytte segrade Erik Christner på 21 träff av 24 möjliga.

Redan året därpå 1942 fick klubben sitt nuvarnade namn, och från detta år berättas att klubben arrangerade fältskytte på Ramnåsberget. Vinnare blev Erik Bruzell som sköt maximala 24 träff.

1943 började ett nytt namn komma med i prislistorna: Olof Wigh. Han blev detta år klubbmästare i precision och på tredje plats hittar man Olofs syster Lisa.

1944 Vann Olof Wigh SSM i Precision som arrangerades i Växjö.

1945 segrade Olof Wigh Rikstävlingen “Hemortens banor” på 179 poäng av 180! Hela 4000 skyttar deltog på denna tävling.
Hans prestation uppmärksammades i pressen och då samtidigt Lisa Wigh sköt till sig en sjunde plats blev de också Sveriges bästa syskonpar.
Olof Wigh kom åren 1947-1950 på tur och ordning 5:e, 4:e, 3:e och 3:e plats i SM tävlingarna.

Ett hopp fram i tiden till 1956 och ett nytt namn började figurera i prislistorna. Curt Andersson heter han som detta år blev Kretsmästare.

1958 var ett stort år i klubbens historia, skjutbanan på Givagård var klar för att tas i bruk. Detta år vann Curt Andersson klass 2 i F14:s fältskjutning.

1961 gjorde Göran Johansson sig för första gången påmind med framskjutna placeringar.

1968 kom Christer Bengtsson ett av klubbens stora namn med i klubben.

1968 fick Torups Pistolklubb sin första Svenska mästare genom Curt Andersson, året därpå tangerade Curt det Svenska rekordet. I början av 1970 talet togs luftpistolskyttet upp på programmet.

1972 deltog Curt Andersson på OS i Munchen i Snabbpistol

1976 representerade Curt Andersson ännu en gång Sverige på OS i Montreal även denna på i Snabbpistol.

1997 introducerade vi PPC som en ny tävlingsgren. Numer är PPC en etablerad gren inom Svenska pistolskytteförbundet.

2007 10 års Jubileum för PPC i Torups Pk

2015 Torups Pistolklubb anslöt sig till 3 Gun Nation i USA och introducerade ännu en ny tävlingsgren i Sverige.