Helgen 6-7 Maj genomförs en IPSC grundkurs på vår bana i Torup. Dessa två dagar är de praktiska delarna av kursen.
Deltagarna kommer en vardagskväll i samma vecka för denna helg kallas till en 4 timmars teorikväll.
Kursavgift 2500.-
Medlemskap 600.-
Vid behov kan rigg, magasin & vapen lånas ut till en kostnad på 500.-
Ammunitionskostnad för 500st tillkommer på ca1500 kr för skytt som ej har egen ammunition med sig.
Oöppnat brev med utdrags från Polisens belastningsregister skall till kursledaren på teorikvällen.
Steg 1 i anmälan är att skicka ett mail till:
ipsckurs@torupspistolklubb.org
Som rubrik skriver ni IPSC kurs, i mailen skall ert namn, adress samt eventuellt referens anges.
V Ä L K O M N A !